WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Nuera Air
1490 Dagenais Blvd.W
Laval, QC H7L 5C7
CANADA

1. Producent Nuera Air zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń w okresie gwarancji, a Firma Top Vac z siedzibą w 62-060 Stęszew Zamysłowo ul Moderska 1a jako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy producenta.

2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją dołączoną do jednostki centralnej.

3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach

 • W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach innych niż domowe np.: firmach, hotelach, pensjonatach i budynkach użyteczności publicznej gwarancja wynosi 2 lata.

Okres gwarancji wynosi:

 • Jednostki centralne 5 lat robocizna i 25 lat LIFETIME WARRANTY na części;
 • Gniazda ssące: 2 lata.
 • Akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata [węże Superior – 5lat]
 • Materiały instalacyjne 10 lat.

4. Wady i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie u instalatora HUSKY/DUOVAC.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach [brak odpowiednich części zamiennych] czas wydłuża się do 21 dni.

6. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] HUSKY/DUOVAC sposób naprawy ustala gwarant.

7. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejony z instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura dostarczana zawsze z urządzeniem] do miejsca naprawy na własny koszt lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane bezpłatnie.

8. Świadczenia w ramach gwarancji LIFTETIME WARRANTY zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy:

 • W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana karta rejestracyjna dołączana do jednostek objętych 25 letnią gwarancją, w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym.


9. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi.

10. Gwarancja nie obejmuje:

 • Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i nie przestrzegania instrukcji Obsługi.
 • Wszelkich uszkodzeń mechanicznych w tym powstałych w czasie dostawy do i z serwisu.
 • Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów.
 • Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji – za fachowość i jakość wykonania instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna.
 • Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.
 • Wad wynikłych ze stosowania części nie oryginalnych HUSKY/DUOVAC, nie pochodzących od producenta.

© 2009-2018 www.mornel.com | Regulamin sklepu | WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA | TopVac.pl odkurzacze centralne

Zawartość strony jest własnoścą firmy TopVac Odkurzacze Centralne - kopiowanie treści WYŁACZNIE za zgodą.