Dbamy o dobry wizerunek firmy. Nasze produkty promujemy na łamach czasopism branżowych i w portalach internetowych. Prowadzimy działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat naszych marek i produktów wśród potencjalnych klientów.

Bierzemy udział w różnego rodzaju targach i giełdach branżowych oraz zachęcamy i mobilizujemy firmy współpracujące do udział w regionalnych wystawach i szkoleniach.

Dbamy o sprawiedliwe warunki handlowe i równą płaszczyznę działania dla każdej firmy współpracującej oraz prowadzimy działania mające na celu pozyskanie nowych potencjalnych kontrahentów.