poradniki

ENTALPICZNY WYMIENNIK CIEPŁA – ZASADA DZIAŁANIA I JEGO FUNKCJE

 

Przeciwprądowe entalpiczne wymienniki ciepła

 

W rekuperatorach TopVac serii VCF oraz HCF stosowane są dwa rodzaje przeciwprądowych wymienników ciepła firmy CORE. Pierwszy rodzaj to standardowe wymienniki, które wykonane są z polipropylenowych płyt tworzących kanaliki, przez które przepływa powietrze. Świeże powietrze z zewnątrz oraz powietrze wyciągane z pomieszczeń przepływa w przeciwnych do siebie kierunkach, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie do ok 92% ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza świeżego.

 

Alternatywą do standardowych wymienników są coraz bardziej popularne wymienniki Entalpiczne. Zasada działania wymiennika entalpicznego jest analogiczna do standardowego wymiennika przeciwprądowego, różnica polega na tym, że jest on wykonany z membrany, która umożliwia odzysk wilgoci. Wymienniki entalpiczne zastosowane w rekuperatorach TopVac, są wykonane z najwyższej jakości membrany polimerowej, dzięki czemu odzyskują nawet do 68% wilgoci z powietrza wywiewanego z pomieszczeń.

 

Wymiennik entalpiczny firmy CORE 

Wymiana ciepła pomiędzy strumieniami powietrza wywiewanego a nawiewanego jest bardzo pożądana z punktu widzenia oszczędności energii, ale wiąże się z mniej korzystnym obniżeniem wilgotności względnej powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Dzieje się tak ponieważ w okresie zimowym w naszej strefie klimatycznej wilgotność względna powietrza zewnętrznego jest niższa niż przez pozostałe pory roku. Dostarczamy zatem do pomieszczeń powietrze z zewnątrz budynku o niskiej wilgotności względnej, odczuwane przez użytkowników jako suche i negatywnie wpływające na ich komfort.

Wilgotność także jest nośnikiem energii, znane z termodynamiki pojęcie odzysku tzw. ciepła utajonego. Sprawność odzysku energii w wymienniku zależy nie tylko od temperatury. Wpływa na nią także wilgotność strumieni powietrza, które wymieniają energię. Para wodna zawarta w powietrzu jest nośnikiem znacznej ilości energii. Z tego powodu zastosowanie wymiennika polimerowego, zwanego entalpicznym umożliwia odzysk zarówno ciepła jawnego, które związane jest z różnicą temperatury między powietrzem nawiewanym a wywiewanym, oraz ciepła utajonego, związanego z energią zawartą w parze wodnej w powietrzu.

 

Jak działa entalpiczny wymiennik ciepła?

Wymiennik entalpiczny w wentylacji to wymiennik ciepła, który dodatkowo transferuje wilgoć z jednego strumienia powietrza do drugiego. Razem z wilgocią transferowana jest tzw. energia utajona.

Zastosowane w rekuperatorach TopVac wymienniki firmy CORE, zbudowane są z membrany wykonanej z polimeru, która transferuje wilgoć pomiędzy przepływającym powietrzem doprowadzanym i wywiewanym z pomieszczeń, przy równoczesnym zapobieganiu przenikania gazów, zapachów oraz zanieczyszczeń.

Poprzez zastosowanie specjalnej powłoki zapobiegająca rozwojowi bakterii oraz pleśni, nie ma możliwości przenikania przez membranę jakichkolwiek mikroorganizmów.

 

Bardzo ważną zaletą wymienników entalpicznych opartych konstrukcyjnie o membranę polimerową jest ich długowieczność, identyczna jak w przypadku wymienników, które są wykonane z płyt polipropylenowych.

Konserwacja entalpicznego wymiennika ciepła, odbywa się analogicznie do czyszczenia wymiennika standardowego. Polega ona na okresowym przemyciu wymiennika przy użyciu wody mającej do 60 stopni Celsjusza. Można także używać delikatnych detergentów. Powłoka membrany polimerowej nie rozpuszcza się w wodzie. Membrany są umieszczone w trwałej i odpornej na uszkodzenia polipropylenowej obudowie.